Navigate Up
Sign In


IR-RIABILITAZZJONI TAL-BINI TAL-ARKIVJI NUTARILI U L-KOLLEZZJONI STORIKA TA’ VOLUMI 
 
Matul Novembru 2016 l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern flimkien mal-Ministeru iffirmaw ftehim preliminari wara li ġiet aċċettata l-applikazzjoni tal-Arkivji Nutarili sabiex jinkisbu fondi taħt il-Fondi Reġjonali Ewropej 2014-2020, liema fondi jiffokaw fuq ir-riabilitazzjoni tal-Arkivju Nutarili ġewwa Triq San Kristofru, il-Belt u d-dokumenti li jinsabu fih. Matul l-2016 il-Gvern alloka l-bini li jmiss miegħu li jinsab fi Triq San Pawl, li se jiġi mgħaqqad mal-Arkivju preżenti u se jkun jifforma parti minn dan il-proġett ERDF  ta’ 5 miljuni. Read more... 
 
 
L-Uffiċċju tan-Nutar għall-Gvern ifittex voluntiera entużjasti biex jgħinu fil-proġetti ta’ diġitizzazzjoni tal-Arkivji Nutarili Prinċipali tiegħu, bħala parti minn proġett ħolistiku akbar li għandu l-għan li jippreserva l-kollezzjoni rikka ta’ dokumenti storiċi tal-arkivju u jagħmilhom aktar aċċessibbli għall-pubbliku. Aqra iktar....

 Uffiċju tan-Nutara tal-Gvern u Arkivji Nutarili
2/3, 
Triq Mikiel Anton Vassalli 
Valletta, Malta
VLT 1310

Ħinijiet tal-Ftuħ​
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-
07.30 sa 15.00
 
 
Telefown

Imejl
notarial.archives@gov.mt

 Websajt

LOGO servizz 2017.png 
 Rate Public Service