Navigate Up
Sign In

Skemi Ewlenin ta' Sponsorizzazzjoni tal-Arkivji Notarili

L-Uffiċċju tan-Nutar għall-Gvern joffri għadd ta’ skemi ta’ sponsorizzazzjoni bl-għan li jippreserva u jikkonserva l-volumi storiċi miżmuma fil-kollezzjoni tiegħu fl-Arkivji Notarili Prinċipali fi Triq Mikiel Anton Vassalli, il-Belt Valletta. 

Entitajiet u kumpaniji privati, ditti notarili u legali, kif ukoll individwi jistgħu jkunu jixtiequ jikkunsidraw li jgħinu finanzjarjament billi jagħżlu waħda mill-iskemi li ġejjin:

SKEMA GĦALL-ISTUDENTI
(€20 fis-sena)
Immirati lejn l-istudenti (irridu jippreżentaw prova tal-istatus ta’ student)
Benefiċċji:

 • Passaport tal-istudenti
 • Skont ta’ 10% fuq l-ewwel 100 kopja ta’ paġni ordnati għar-riċerka tal-istudenti

SKEMA GĦAR-RIĊERKATURI
(€50 fis-sena)
Immirati lejn riċerkaturi akkademiċi
Benefiċċji:

 • Passaport tar-riċerkatur
 • Skont ta’ 10 % fuq l-ewwel 100 kopja ta’ paġni ordnati għar-riċerka akkademika

SKEMA TA’ ATT DIĠITIZZAT
(€500 għad-diġitalizzazzjoni ta’ volum wieħed standard)
Immirata lejn l-isponsers interessati fid-diġitalizzazzjoni tal-volumi storiċi
Benefiċċji:

 • Preżentazzjoni Ministerjali Pubblika ta’ “Ċertifikat ta’ Att”
 • Isem l-isponsor diġitalizzat immarkat fuq kull paġna skennjata tal-volum
 • Stampar ta’ kwalità għolja A3 ta frontispizju waħda 

SKEMA TA’ SĦUBIJA
(€1,000 fis-sena)
Benefiċċji:

 • Preżentazzjoni Ministerjali Pubblika ta’ “Ċertifikat ta’ Membru”
 • Stampar tal-arti ta’ kwalità għolja A3 minn għażla ta’ prints 

L-ISPONSOR
(€3,000 fis-sena)
Immirati lejn in-nutara, l-avukati u l-gruppi legali
Benefiċċji:

 • Preżentazzjoni Ministerjali Pubblika ta’ “Ċertifikat tal-isponsor”
 • Stampar ta’ kwalità għolja A2 tal-arti minn għażla ta’ prints
 • Spinta fil-kummerċjalizzazzjoni
 • Avveniment ta’ preżentazzjoni tal-finanzjament lill-arkivju

KUSTODJU
(€5,000 fis-sena)
Immirati lejn in-negozji u l-kumpaniji nazzjonali
Benefiċċji:

 • Preżentazzjoni Ministerjali Pubblika ta’ “Ċertifikat ta’ Kustodju”
 • Sett ta’ prints tal-arti A3 ta’ kwalità għolja ta’ dokumenti prezzjużi miżmuma fl-Arkivju
 • Spinta fil-kummerċjalizzazzjoni
 • Avveniment ta’ preżentazzjoni tal-finanzjament lill-arkivju

PATRUN
(€50,000 darba)
Immirati lejn in-nutara, l-avukati u l-gruppi legali
Immirati lejn in-negozji u l-kumpaniji nazzjonali
Benefiċċji:

 • Preżentazzjoni Ministerjali Pubblika ta’ “Ċertifikat Patrun”
 • Sett ta’ prints tal-arti A2 ta’ kwalità għolja ta’ dokumenti prezzjużi miżmuma fl-Arkivju
 • Spinta fil-kummerċjalizzazzjoni
 • Avveniment ta’ preżentazzjoni tal-finanzjament lill-arkivju
 • Isem il-kumpanija fid-daħla tal-arkivju