Navigate Up
Sign In
 Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili
2/3, 
Triq Mikiel Anton Vassalli 
Valletta, Malta
VLT 1310
 
 
Ħinijiet tal-Ftuħ
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-​07.30 sa 15.00
 
 
Telefown

Imejl
notarial.archives@gov.mt

 Websajt

Borża ta’ Studju

​L-Uffiċju tan-Nutara tal-Gvern u Arkivji Nutarili jixtieq jinforma li għalissa ma hemmx boroż ta' studju disponibbli u għalhekk l-applikazzjonijiet huma magħluqin.