Navigate Up
Sign In

Ħinijiet tal-Ftuħ

07.30 sa 15.00 mit-Tnejn sal-Ġimgħa, is-sena kollha
Minbarra l-arkivju prinċipali, hemm arkivju ieħor ġewwa 24 Triq San Kristofru, il-Belt, li jkun miftuħ għall-pubbliku kuljum bejn it-8.00 u t-15.00.
 
Fejn issibna:
Indirizz:   Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u l-Arkivji Nutarili - 2, Triq Mikiel Anton Vassalli, il-Belt VLT 1310
Telefon:   22479800
Tista’ wkoll  tikkuntattjana via e-mail fuq notarial.archives@gov.mt
 
Aċċessibilita` għal Persuni Anzjani u Nies b’Diżabilita`
Persuni anzjani u nies b’diżabilita` li ma jkunux jistgħu jitilgħu torġien jiġu moqdija fis-sular t’isfel. Fil-każ ta’ persuni li jagħmlu użu minn wheelchair, tiġi pprovduta rampa sabiex ikollom aċċess għall-Uffiċċju. Wara konsultazzjonijiet mal-KNPD, twaħħlet qanpiena ħdejn l-entratura prinċipali sabiex wieħed ikun jista’ jingħata għajnuna fil-pront.
 Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili
2/3, 
Triq Mikiel Anton Vassalli 
Valletta, Malta
VLT 1310
 
 
Ħinijiet tal-Ftuħ
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-​07.30 sa 15.00
 
 
Telefown

Imejl
notarial.archives@gov.mt

 Websajt