Navigate Up
Sign In

Kantilena

Dan id-dokument huwa l-eqdem opra letteratarja li qatt instabet miktuba bil-Malti. Il-poeżija Xideu il-Qada, magħrufa bħala Il-Kantilena, inkitbet b’Malti medjevali min-Nutar Pietru Caxaro madwar is-sena 1450. Ġiet skoperta mill-Prof. Godfrey Wettinger u Patri Mikiel Fsadni fit-22 ta’ Settembru 1966. Il-poeżija tniżżlet bil-kitba min-neputi tiegħu Brandano Caxaro, fir-reġistru nutarili tiegħu (datat 1533–1536). Id-dokument oriġinali jinstab fl-Arkivji Nutarili ġewwa l-Belt.
 Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili
2/3, 
Triq Mikiel Anton Vassalli 
Valletta, Malta
VLT 1310
 
 
Ħinijiet tal-Ftuħ
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-​07.30 sa 15.00
 
 
Telefown

Imejl
notarial.archives@gov.mt

 Websajt