Navigate Up
Sign In

Ħlasijiet


Il-ħlasijiet għal servizzi mogħtija mill-Arkivji Nutarili huma kif ġej:
Fotokopji legali (awtentikati):   €1.20 kull paġna
Fotokopji informali:   €0.70 kull paġna
Spezzjonijiet ta’ atti nutarili:   €0.60 kull att
Fotokopji mitluba mir-riċerkaturi:   €0.10 kull paġna (wara li jippreżenta l-awtorizzazzjoni rikjesta skont il-liġi)

 Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili
2/3, 
Triq Mikiel Anton Vassalli 
Valletta, Malta
VLT 1310
 
 
Ħinijiet tal-Ftuħ
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-​07.30 sa 15.00
 
 
Telefown

Imejl
notarial.archives@gov.mt

 Websajt