Navigate Up
Sign In

Għidilna X'Taħseb

Għandek xi ilment li tixtieq tgħaddilna, jekk jogħġbok? Jekk iva ġentilment niżżel id-dettalji tal-ilment hawn taħt:

Għandek id-dritt li tibqa’ anonimu. Madankollu, jekk tixtieq li tirċievi r-rispons tagħna għall-ilment tiegħek ġentilment mitlub tniżżel id-dettalji tiegħek hawn taħt:





 Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili
2/3, 
Triq Mikiel Anton Vassalli 
Valletta, Malta
VLT 1310
 
 
Ħinijiet tal-Ftuħ
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-​07.30 sa 15.00
 
 
Telefown

Imejl
notarial.archives@gov.mt

 Websajt