Navigate Up
Sign In

Għamel Kuntatt

UFFIĊĊJU TAN-NUTAR GĦALL-GVERN U L-ARKIVJI NUTARILI ​ 

Indirizz
 
Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili​
2/3, Triq Mikiel Anton Vassalli 
Valletta VLT 1310
 
Telefown

Nutar tal-Gvern 
Direttur
Dr Keith Francis German
Indirizz: 2/3 Triq Mikiel Anton Vassalli
Valletta  VLT 1310

Imejl:  keith.f.german@gov.mt
Telefown: +356 2123 1242