Navigate Up
Sign In
 

Avviż

Mit-23 ta’ Ottubru, l-Uffiċju tal-Kondotti ser jibda jopera mid-Dipartiment tal-Ġustizzja fil-Furjana u mhux iktar mill-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.


Kull min ikun jeħtieġ iċ-Ċe​rtifikat tal-Kondotta, imħeġġeġ japplika onlajn mis-sit elettroniku www.kondotti.gov.mt.
Awtorizza lil xi ħadd ieħor biex jiġbor iċ-Ċertifikat ta' Kondotta tiegħek f'ismek: Authorisation form.pdf​


Wieħed jista’ wkoll iżur l-Uffiċċju tal-Kondotta l-ġdid illi ser ikun fl-indirizz, Nru 18 Triq is-Suq, il-Furjana, fil-binja tad-Dipartiment tal-Ġustizzja. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma: 


  • mit-Tnejn sal-Ġimgħa – mis-7:30 a.m. sa nofsinhar, u mill-12:15 p.m. sa 2:15 p.m., u,
  • nhar ta’ Sibt – mit-8:15 a.m. sa nofsinhar.

Ikklikkja hawn taħt biex tniżżel il-Formola ta' Awtorizzazzjoni
 

Avviż
Id-Dipartiment tal-Ġustizzja jiddiżassoċja ruħu minn kwalunkwe attentati permezz ta’ telefonati li jirriżulta illi qed isiru allegatament min-numru telefoniku tal-istess Dipartiment 23275400 (“spoofing”) fejn persuni jistgħu jintalbu jagħtu dettalji personali tagħhom inkluż in-numru tal-karta tal-identita` rispettiva tagħhom. Dawn l-attentati ġew debitament irrappurtati lill-Pulizija Eżekuttiva.
 
Jirriżulta illi għalkemm in-numri jidhru lokali, importanti li individwi li jirċevu dawn is-sejħiet ma jagħtu l-ebda forma ta’ dettalji tagħhom u lanqas isegwu kwalunkwe struzzjonijiet li jistgħu jiġu mogħtija lilhom.

Dan id-Dipartiment huwa infurmat illi l-Pulizija Eżekuttiva qiegħda toħloq għarfien dwar dan permezz tal-midja soċjali u bosta stqarrijiet għall-istampa u li ser ikunu qed jagħmlu wkoll kuntatt mal-fornituri tas-servizzi lokali sabiex jibagħtu SMS lil klijenti tagħhom f’dan ir-rigward.

 

Dettalji ta' Kuntatt:

 Dipartiment tal-Ġustizzja 
14, Triq is-Suq,
Floriana FRN 1082
Malta
 
 Telefown
+356 23275400
 
 Imejl

 U​ffiċċju tar-Rekords Kriminali

18, Triq is-Suq,
Floriana

 Telefown
+356 2327 5400​

 Imejl

 Ħinijiet tal-Ftuħ
mit-Tnejn sal-Ġimgħa
mis-7:30 a.m. sa nofsinhar,
u mill-12:15 p.m. sa 2:15 p.m
Nhar ta’ Sibt
mit-8:15 a.m. sa nofsinhar​
​​
 
Id-Dipartiment tal-Ġustizzja twaqqaf lejn l-aħħar tas-sena 2014 permezz ta’ Avviż Legali 402.14​


Il-funzjonijiet tad-Dipartiment huma dawk li jikkoordinaw, jappoġġjaw u jimmonitorjaw dawk l-oqsma fis-settur tal-ġustizzja li ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tad-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja iżda li għandhom x’jaqsmu mal-amministrazzjoni tal-ġustizzja, biex b’hekk id-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja jiffoka aktar fuq il-ġestjoni tal-Qorti u l-proċeduri ġudizzjarji. Aqra iżjed​ 

EU Justice​​​​​​​​