Navigate Up
Sign In

Servizzi Ġenerali

 

 
Kumpens Statutorju tal-Vittmi; (Agħfas hawn għal aktar tagħrif)
 
Applikazzjonijiet għal kumpens lil vittmi ta’ kriminalità; (Agħfas biex tiftaħ il-formula elettronika)
 
Applikazzjonijiet minn professjonisti legali mhux Maltin biex jipprattikaw il-professjoni tagħhom f'Malta;
     (Agħfas biex tiftaħ il-formula elettronika)
 ​
Talbiet għal Warrants għal persuni biex iservu ta’ Kummissjunarji b’setgħa li jagħtu ġurament taħt l-Ordinanza dwar il-Kummissjunarji b’Setgħa li jagħtu Ġurament, Kapitolu 79 tal-Liġijiet ta' Malta u l-ħruġ ta’ Warrants għall-Kummissjunarji b’setgħa li jagħtu ġurament (Agħfas hawn għal aktar informazzjoni dwar kif wieħed jista’ japplika; (Agħfas hawn għal aktar tagħrif biex wieħed japplika)
 
Koordinazzjoni tal-ipproċessar ta’ talbiet għal priġunieri barranin biex ikomplu jservu s-sentenza tagħhom barra mill-pajjiż skont il-liġi nazzjonali u Ewropea rispettiva (Agħfas hawn għal aktar informazzjoni (Agħfas hawn għal aktar tagħrif)
 
Koordinazzjoni tal-ipproċessar ta’ Petizzjonijiet għall-Prerogattiva ta’ Maħfra magħmula taħt l-Artikolu 93 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b’kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-President ta' Malta;
 
Talbiet għal-leave magħmula minn pazjenti quddiem Qrati ta’ Ġurisdizzjoni Kriminali taħt l-Att dwar is-Saħħa Mentali, Kapitolu 525 tal-Liġijiet ta’ Malta​;
 
Tmexxija u koordinazzjoni tal-eżerċizzju ta’ riforma tal-esperti tal-qorti b’kooperazzjoni mal-partijiet interessati rispettivi fil-qasam tal-ġustizzja; (Agħfas hawn għal aktar tagħrif) 
 
Analiżi statistika kontinwa tal-effiċjenza tal-qrati u t-tribunali; (Agħfas hawn għal aktar informazzjoni​; (Agħfas hawn għal aktar tagħrif)
 
Proġetti speċjali relatati mal-ġustizzja. 
 
​​​​
 

Dettalji ta' Kuntatt:

 Dipartiment tal-Ġustizzja 
14, Triq is-Suq,
Floriana FRN 1082
Malta
 
 Telefown
+356 23275400
 
 Imejl